Wat we willen bereiken

Beter Groen

Wat houdt dat in?


Groen om blij van te worden
Bij groen in de wijk gaat het natuurlijk ook om een gezond, goed leefklimaat. Mensen voelen zich prettig in groen. Groen is een prima plek voor spelen, bewegen, elkaar te ontmoeten, activiteiten te doen, te leren over de natuur. Die functies verweven in het groen, is ook beter groen.

Voor beelden en inspiratie, klik hier.

Meer biodiversiteit in de wijk
Het gaat niet alleen om meer groen, maar ook om beter groen, kwaliteit. Het groen moet afwisseling bieden; kleur, geur. Voedsel bieden voor insecten en vogels…biodiversiteit. Om dat te bereiken moeten we vooral naar planten en struiken kijken.

Voor beelden en inspiratie, klik hier.

Minder wateroverlast, beter bestand tegen droogte
Onze grond wordt steeds droger. Te veel regenwater stroomt het riool in, en soms stroom dat over. Alle groen helpt om regenwater de grond in te laten sijpelen. Om het grondwater op niveau te houden. Hier kunnen vooral bewoners een bijdrage leveren, met groen in hun tuin, met een regenton, of nog beter de regenpijp afkoppelen met een infiltratiebak.

Zie ook Meedoen met uw tuin.

Meer bomen, minder hittestress
Bomen zijn ook belangrijk. Er zijn nog al wat (speel)plekken waar de zon soms ongenadig kan branden. Dankbare plekken voor bomen. Niet alleen voor schaduw, blijf ook bij bomen denken om dynamiek; bloesembomen, fruitbomen etc. Bomen verstikken met alleen maar verharding rondom. Het realiseren van ruime stand plekken met beplanting is dubbele winst.

Zie ook de keuzes in de ontwerpmodule.


Meer Groen

Zoeken naar de ruimte en de vorm.


Groen wat echt body heeft, meer dan wat losse snippers. Dat valt nog niet mee, ruimte is een schaars goed. Het is ook zoeken naar een verdeling en vorm die voor de hele wijk betekenis heeft. Wij zijn uitgekomen op een structuur van stevige groene plekken die we dan vervolgens ook met elkaar verbinden, de tracés er tussen een herkenbaar groen accent geven. Een Groene Loper structuur.

Zie in ons animatiefilmpje hoe die structuur zich gevormd heeft.

Of klik door naar onze interactieve kaart.

Daarnaast zoeken we overal waar mogelijk of het groener kan, en of het bestaande groen beter kan. Kunnen er tegels uit? Kan er ergens een boom bij? Kan een grasveldje omgevormd worden tot bloemenweide? Kunnen we bewoners helpen hun tuinen te vergroenen? We zoeken actief naar budgetten (zoals groencompensatiefondsen of subsidies) om dit te realiseren. Al deze zaken bij elkaar, groot en klein, zorgen voor een groen Hilversum Oost.