Oosterspoorplein en omgeving

Oosterspoorplein

Voor Oosterspoorplein en omgeving is een aparte bewonerswerkgroep “Bruisend Hart” aan de slag met de bedoeling dit gebied beduidend meer kwaliteit te geven. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een terrasje
pakken…een aantrekkelijke, uitnodigende, bruisende entree van Oost. Niet alleen van Oost, want juist hier moet de verbinding, de eenheid met het Centrum worden ervaren.

De gemeente zet in op het opkopen van panden en het realiseren van nieuwe bebouwing. In ieder geval op de driehoek achter het Oosterspoorplein, mogelijk ook de driehoek aan de andere kant van de Larenseweg. Daarmee wordt dit in feite een ontwikkel-locatie en een proces van jaren. Klik op de plaatjes om te zien welk inrichtingsidee vanuit de werkgroep opgekomen is. Voor suggesties aan / contact met de werkgroep Bruisend Hart, klik hier.

Het Oosterspoorplein is ook een plek waar verschillende Groene Lopers op uitkomen. Het zal dus ook een groene, fleurige plek moeten zijn. We werken samen om ook dat voor elkaar te krijgen.