Ontwikkellocatie Lucent

Bewoners willen meer groen in de wijk. Ook ontwikkellocaties hebben daar overeenkomstig de gebiedsagenda een rol in te vervullen met beduidend groen in hun plannen en waar mogelijk bij te dragen aan realisatie van de Groene Loper structuur.

Ontwikkellocatie Lucent is bijna voltooid. Er is ruimte, er is groen, het sluit aan bij onze Groene Loper langs de Larenseweg.
Toch 2 leer-/verbeterpunten, ook voor andere ontwikkellocaties:

Beter groen – het is hier toch erg groen volgens het recept ‘lage beheerkosten’. Gras, struiken, geen biodiversiteit. Een gemiste kans, een kans die we graag alsnog willen pakken.
Sociaal groen – Groen moet ook een functie hebben van verbinden, bewoners bij elkaar brengen. Het ontbreken van een verbinding naar de Electrobuurt, het groene brinkje aan de Ampérestraat is echt een gemiste kans. Een kans die we graag alsnog willen pakken.