Ontwikkellocatie Busremise

Bewoners willen meer groen in de wijk. Ook ontwikkellocaties hebben daar
overeenkomstig de gebiedsagenda een rol in te vervullen met beduidend groen in hun plannen en waar mogelijk bij te dragen aan realisatie van de Groene Loper structuur.

Volgens de groennorm van de gebiedsagenda zouden op de Busremise 120 woningen gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelaar presenteerde hier een plan voor 375 woningen: meer beton, minder groen. Een probleem waar bewoners op bijna alle ontwikkellocaties tegenaan lopen.

Dat heeft rond de Busremise tot oproer geleid, zich uitend in oprichting van de stichting BOB-H, die zich inzet voor een park op de Busremise. Zo’n park is een bijzonder aantrekkelijk idee en zou een aanwinst zijn voor een buurt die al zo mager bedeeld is met ruimte en groen. Het sluit perfect aan bij de ambities voor de Groene Loper.

Wat is onze rol hierin? Ten eerste houden wij de gemeente er aan dat er een goede groene voetgangersverbinding gerealiseerd wordt door het gebied, en dat er voldaan wordt aan de groene normen cf. de gebiedsagenda met een max van 120 woningen (en liever minder) in een kwalitatieve groene omgeving. Een eventuele investering vanuit de gemeente of andere partijen om hier een park in plaats van woningen te realiseren juichen wij toe. Daarbij is het voor de werkgroep een randvoorwaarde dat dit niet ten koste gaat van andere vergroeningsprojecten in de wijk.