Kleine Drift West

Kleine Drift West, nu

Bewoners willen meer groen in de wijk. De werkgroep probeert daar met de gemeente uitwerking aan te geven. Langs de hele Kleine Drift zien we mogelijkheden voor meer en beter groen. De Kleine Drift zou daarmee een echte Groene Loper kunnen worden.

Echte herinrichting

Hier het Westelijk gedeelte van de Kleine Drift. Brede stoepen, redelijke ruimte, maar heel veel steen en nauwelijks groen. Met een echte herinrichting is een optimaal groene Kleine Drift te realiseren. Maar ja…dat pleegt de gemeente
pas te doen als ook het riool vernieuwd moet worden. Zo’n herinrichting kan nog wel even duren.

Voorlopige herinrichting

In de tussentijd is natuurlijk ook in het huidige straatprofiel best meer en beter groen aan te brengen. Boomspiegels kunnen vergroot en benut worden, wat ook weer beter is voor die boom. Groenstroken aanbrengen waar er ruimte voor is. Klik op de plaatjes om voorbeelden te zien van hoe het is / hoe het zou kunnen zijn.

Dat zijn natuurlijk maar ideeën om de gedachtewisseling op gang te brengen. Samen met omwonenden en gemeente moeten we komen tot een echt plan en ontwerp voor een groene Kleine Drift. Met elkaar afwegingen maken, bijvoorbeeld hoe de auto in/uit stappen, waar fietsen neerzetten, wat voor beplanting, bankje er wel/niet bij, etc.

Zie ook Kleine Drift Oost.