Kleine Drift Oost

Kleine Drift Oost

Bewoners willen meer groen in de wijk. De werkgroep probeert daar met de gemeente uitwerking aan te geven. Langs de hele Kleine Drift zien we mogelijkheden voor meer en beter groen. De Kleine Drift zou daarmee een echte Groene Loper kunnen worden.

Hier het Oostelijk gedeelte van de Kleine Drift. Zie de foto’s en plaatjes hieronder van hoe de situatie nu is en hoe het zou kunnen worden.

De huidige situatie

Kleine Drift Oost
Kleine Drift Oost, richting de Lorentzweg
Kleine Drift Oost, plattegrond

Een impressie van hoe het in de toekomst er uit zou kunnen zien

Kleine Drift Oost
Kleine Drift Oost, richting de Lorentzweg
Kleine Drift Oost, plattegrond

Dat zijn natuurlijk maar ideeën om de gedachtewisseling op gang te brengen. Samen met omwonenden en gemeente moeten we komen tot een echt plan en ontwerp voor een groene Kleine Drift. Met elkaar afwegingen maken, bijvoorbeeld of het kan om een paar parkeerplaatsen minder te hebben voor een groter groener plein.

Zie ook Kleine Drift West.