Waar en Hoe

Een groenere en beter toegankelijke wijk, wij zien volop kansen voor Hilversum Oost. Op de interactieve kaart hieronder is te zien welke stevige groene plekken in de wijk mogelijk zijn, en op wat voor manier deze met elkaar verbonden kunnen worden tot een serie Groene Lopers die wijk en omgeving met elkaar verbinden.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft de werkgroep vier aandachtsvelden, namelijk:

 • Klein, maar fijn
  Kleine groenprojecten verspreid over de hele wijk
 • Groene stapstenen
  Het groen inrichten van een serie openbare pleintjes
 • Groene lijnen
  Prettige groene wandel- en fietsroutes door de hele wijk
 • Groene ontwikkellocaties
  Zorgen dat de bestaande ontwikkelingen een bijdrage leveren aan toegankelijk en waardevol groen in de wijk

Een verdere toelichting is hieronder te vinden.

Interactieve Kaart

Op de Interactieve Kaart ziet u een impressie van de Groene Loper structuur en kunt u doorklikken naar specifieke locaties.

Jac. P. Thijsseplein Kleine Drift Oost Kleine Drift West Oosterspoorplein Speelplek Hoge Larenseweg Hofje naast de St. Josephkerk Ontwikkellocatie Busremise Speelplek Ampèrestraat Speelplek Galvanistraat Speelplek Liebergerweg Speelplek Voltastraat Noorderweg (zuidelijk deel) Ontwikkellocatie Lucent

Speelplek Voltastraat

Noorderweg (zuidelijk deel)

Lijst van locaties

Aandachtsvelden

Met de werkgroep richten we ons op vergroening van de wijk in de breedste zin van het
woord. We hebben vijf aandachtsvelden die ieder een eigen aanpak, inzet en tijdsspanne
kennen:

 1. Klein, maar fijn
  De werkgroep werkt, onder andere samen met VONK in de Wijk en de gemeente, om
  bewoners te helpen de buurt te vergroenen. Acties die we hebben ondernomen, of
  die plaats gaan vinden, zijn:
  • 200 regentonnen voor Oost
  • Bijenlint met 150 bijenvriendelijke plantjes
  • Boomcompensatie Anna’s Hoeve
  • Boomparkjes (vergroenen boomspiegels)
  • Kwaliteitsverbetering bestaand groen (bijv. Lucent)
  • De Week van de Groene Tuin (zie Meedoen met uw tuin )
 2. Groene stapstenen
  Samen met de gemeente worden een aantal pleinen in de wijk groener ingericht.
  Voor zes van deze pleinen ligt er nu een concreet plan van aanpak en zijn budgetten
  vrijgemaakt. De groene loper is betrokken bij het programma van eisen, de
  bewonersparticipatie en inrichting van de pleinen. Voor de Ampèrestraat en kop
  Kleine Drift ligt er inmiddels een voorlopig ontwerp. Voor het Jac. P. Thijsseplein wordt
  op korte termijn het participatieproces opgestart. Hou de website dus in de gaten voor
  updates!
  • Speelplek Ampèrestraat
  • Park Kop Kleine Drift
  • Jac. P. Thijsseplein
  • Speelplek St. Josephplein / Pelikaanstraat
  • Speelplek Liebergerweg
  • Speelplek Galvanistraat
  • Speelplek Voltastraat
  • Verbinding Leeghwaterstraat – speelplek Hoge Larenseweg
 3. Groene lijnen
  Een aantal straten gaan binnenkort heringericht worden, of zijn hier nodig aan toe.
  Bijvoorbeeld straten rond de spoorzone. Dit biedt een grote kans voor meer ruimte
  voor groen en voetgangers. Vooralsnog ligt onze focus op de nieuwe wandelroute
  langs het spoor, de Noorderweg en het westelijk deel van de Kleine Drift.
 4. Groene ontwikkellocaties
  De Groene Loper kijkt kritisch mee met ontwikkellocaties en is actief in gesprek met
  de ontwikkelaars die hier bezig zijn. We controleren of de groennormen worden
  nageleefd, of er een bijdrage wordt geleverd aan de voetgangers- en fietsstructuur in
  de wijk en of er geen bestaand groen wordt opgeofferd. Dit doen we momenteel
  bijvoorbeeld bij de Sigarenfabriek en het Hunkemöller terrein. Ook pogen we vroeg
  aan tafel te zitten in het vaststellen van randvoorwaarden voor terreinen die op
  langere termijn ontwikkeld zullen worden, zoals het terrein van Van Son aan de
  Kleine Drift.

Een aantal ontwikkelingen vormen gezamenlijk een kans om doorgaande groenstructuren te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het Hunkemoller terrein, het Venetaterrein en de parkstrook langs het spoor tot aan de Mussenstraat. Ook de ontwikkelingen langs de Larenseweg, inclusief de busremise, vormen in potentie een doorgaande groene structuur richting bos en heide.