Speelplek Ampèrestraat, verbinding Lucent

Bewoners willen meer groen in de wijk. De werkgroep probeert
daar met de gemeente uitwerking aan te geven. Een groene
plek moet ook kwaliteit hebben. Bijvoorbeeld om te zitten, een
praatje te maken, een activiteit te doen. Groen wat bewoners
bij elkaar brengt.

Deze speelplek kan beter, groener. Wat we echter vooral missen is de verbinding met het nieuwbouwplan Lucent en het daar aanwezige groen. Plan Lucent is open naar de Larenseweg, maar staat met de rug naar de Electrobuurt. De verbinding wordt geblokkeerd door hekken en garageboxen.

Met gemeente, omwonenden en de Alliantie zou we willen kijken naar het uitbreiden van dit brinkje richting Lucent en tegelijk vernieuwen, vergroenen…kwaliteit geven.